Sözlükte "izlenimcilik" ne demek?

1. Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları vermeyi yeğleyen sanat akımı, empresyonizm.
2. Sanatta, dış etkilerin içe yansıması, içte izler bırakması ve bu izlere dayanarak sanat yapıtlarını yaratmasıizlenimcilik

İzlenimcilik kelimesinin ingilizcesi

n. impressionism